Controle

Controle ondergrond

Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en drukvaste, vlakke vloer.
Opslag
Zorgt u ervoor dat het materiaal te allen tijden op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

jarnoDe controle van het te verwerken materiaal
De vloerbedekking wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. Evenwel het 100 % uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen. Controleert u daarom te allen tijden voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken. Eventuele klachten worden alleen in behandeling genomen
vóórdat u met het werk aanvangt. Na de verwerking kunnen wij uitsluitend nog klachten in behandeling nemen ten gevolge van aanvankelijk verborgen gebreken. De op onze factuur vermelde gegevens zoals: factuur- en ordernummer zijn onontbeerlijk voor de behandeling van klachten.

Legplan
Voor een optimale vlakverdeling en een zo klein mogelijk snijverlies, een smetlijn uitzetten die is afgestemd op het formaat van de verwerken stroken/ tegels. Wij adviseren u vooraf een werktekening te maken, hoe u de stroken/ tegels gaat leggen in de te verwerken ruimte.

Het ontspannen van het materiaal en de klimaatomstandigheden tijdens de verwerking.
Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken/ tegels minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18° C terwijl de luchtvochtigheidsgraad de 70 % niet te boven mag gaan. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zal dat zijn consequenties hebben tijdens de verwerking. Het materiaal past zich nl. aan de temperatuur van de ruimte waarin moet worden gewerkt aan. Te lage temperaturen en/ of een te hoge luchtvochtigheidsgraad hebben tot gevolg, dat het materiaal zich moeilijker laat verwerken en de lijm nauwelijks zal afbinden. Direct zonlicht moet, zeker tot op het moment dat de lijm volledig is afgebonden, vermeden worden .
Als het materiaal wordt verwerkt op een MDF of andere zwevende houten ondervloer (b.v. Jumpax) dan dient deze minimaal 24 uur van tevoren te zijn gelegd, alvorens u begint met het verwerken/ plakken van de TFD Floor Tile’s pvc vloerbedekking.

Contact

Voorkom kleurverschillen
Per ruimte mag alleen materiaal worden verwerkt uit dezelfde charge.

TFD logo